Menu

Fintro PRO Spaarrekening

Zakelijk sparen

De Fintro professionele spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening voor rechtspersonen, feitelijkeverenigingen en andere entiteiten zonderrechtspersoonlijkheid. Met deze zakelijke rekening legt u een spaarreserve aan voor onbepaalde termijn. Uw spaargeld staat veilig, zonder al te veel administratieve rompslomp. U stort geld op uw professionele spaarrekening wanneer u maar wilt. En hebt u uw spaargeld weer nodig? Dan kunt u het altijd onmiddellijk opvragen.

Gratis openen én beheren

Uw Fintro PRO Spaarrekening openen of opzeggen is gratis. U betaalt geen beheerskosten, noch maandelijkse bijdragen. Eventueel betaalt u portkosten.

Veilig sparen

Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar. Spaartegoeden tot 100.000 EUR vallen bovendien onder de depositogarantie.

Gemakkelijk

Stort geld wanneer het u uitkomt. Uw spaargeld opvragen? Schrijf het over naar een eigen rekening bij Fintro.

Welke interesten krijgt u?

  • 0,00% basisrente
  • 0,00% getrouwheidspremie

Dit zijn bruto percentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een PRO Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Fintro PRO Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan namelijk fluctueren op basis van de marktomstandigheden.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Fintro PRO Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw PRO Spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Risico

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Fiscaliteit

De Fintro PRO Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Op de eventuele interesten betaalt u bijgevolg 30% roerende voorheffing.

Wettelijke informatie

De Fintro PRO Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij: BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, B-1000 Brussel; of bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Een Fintro PRO Spaarrekening openen ?

Contacteer uw Fintro-agent of maak een afspraak in uw kantoor.