Menu

Mastercard Gold-kredietkaart

Betaal uw dagelijkse aankopen in alle zekerheid dankzij de Mastercard Gold-kredietkaart*

Waar ter wereld u zich ook bevindt, met uw Mastercard Gold-kredietkaart kunt u tot 5.000 EUR uitgeven. Bovendien kunt u online aankopen doen en geld opnemen aan automaten (lees de details in onze tarievenlijst). Zowel in België als in het buitenland. Daarnaast kunt u ook genieten van 3 inbegrepen verzekeringen.

*Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Reisannulatieverzekering

Boekte u uw reis met uw Mastercard Gold-kredietkaart? Goed gezien, want bij de kredietkaart is een reisannulatieverzekering inbegrepen.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Reisannulering bij ziekte, ongeval, overlijden of ernstige materiële schade. Let wel: u moet de reis in kwestie voor uzelf en/of uw familie voor minstens 70% betaald hebben met uw kredietkaart.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Annulering van reizen gereserveerd in het kader van uw beroep of handelsactiviteiten, of in geval van faillissement van de touroperator.

Verzekering Aankoopgarantie

Hebt u een aankoop gedaan met uw Mastercard Gold-kredietkaart? Dan is die gedekt door de verzekering in uw contract.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Diefstal of accidentele beschadiging, binnen de 120 dagen na aankoop of levering, van het goed dat u aankocht met uw kredietkaart.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Het gewoonweg kwijtraken of verdwijnen van uw aankopen.

Verzekering Aankoopgarantie Internet

Met uw Mastercard Gold-kredietkaart doet u zorgeloos online aankopen. Met de inbegrepen verzekering betaalt u online met een gerust hart.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Niet levering binnen de 90 dagen na aankoop van het goed dat u op het internet aankocht en betaalde met uw kredietkaart of wanneer de levering niet conform blijkt of gebreken vertoont.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Niet-levering van uw aankoop door een staking bij de post of de koeriersdienst.

Verzekering Kaartfraude

Kredietkaart verloren? Gestolen? Met de verzekering die aan uw Mastercard Gold-kredietkaart is gekoppeld, bent u gedekt tegen fraude.

Wat is het voornaamste gedekte risico? De franchise als iemand frauduleus met uw Mastercard Gold-kredietkaart betaalt of geld opvraagt.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? De franchise als het frauduleus gebruik mogelijk werd door een door u gemaakte opzettelijke fout of door uw medeplichtigheid omdat u de kaart en de geheime code bij elkaar of op een onveilige manier bewaarde.

Contactloos betalen

Met uw Mastercard Gold-kredietkaart betaalt u ook contactloos met uw smartphone of smartwatch. Handig!

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend.

De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw Fintro-kantoor of op www.fintro.be.

De verzekering Gold Card Insurance, dewelke inbegrepen is in de Masterard Gold kredietkaart uitgegeven door BNP Paribas Fortis, is een collectieve verzekering naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis (de verzekeringsnemer) bij AG Insurance (de verzekeraar). De houder van deze kredietkaart is automatisch aangesloten. Zijn aansluiting bij deze verzekering eindigt als hij zijn verzekerde kredietkaart niet vernieuwt, als de verzekerde kaart opgezegd wordt of als het collectieve verzekeringscontract stopt, om welke reden ook. Zodra de aansluiting beëindigd is, eindigt ook de dekking, ook voor goederen die u reeds betaalde met de kaart.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wilt u graag een Mastercard Gold kredietkaart*?

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Met Optiline betaalt u op uw eigen tempo terug

Kies voor Optiline* (dit is een krediet van Alpha Credit sa., naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis). Hiermee spreidt u de terugbetaling van uw verrichtingen met uw Mastercard Gold-kredietkaart*. Via domiciliëring betaalt u minstens 5,60% van het verschuldigde bedrag terug, met een minimum van 25 EUR (behalve als u minder dan 25 EUR moet terugbetalen). U betaalt terug op uw eigen tempo, volgens uw budget.

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Let op : geld lenen kost ook geld.

Mijnkaart.be

Uw maandelijkse uitgavenstaat niet ontvangen? Een transactie betwisten? Kijk op www.mijnkaart.be en kom alles te weten over uw bankkaart en hoe ze werkt.

Exclusieve partners

Een eenvoudig tarief

U wilt een Mastercard Gold-kredietkaart*, zodat u kunt genieten van alle voordelen? Vraag er nu een aan. De kaart kost u 4,25 EUR/maand. Er worden ook kosten aangerekend als u geld opneemt aan de automaten of bij betalingen in valuta. Lees de details in onze tarievenlijst.

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Onze andere kaarten

Wilt u een Visa Classic-kredietkaart aanvragen? Ga langs in uw Fintro-agentschap of klik hier voor een overzicht van onze verschillende kaarten.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Mastercard Gold: Dit aanbod is geldig onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, kaartuitgever.