Menu

Blue Select Spaarrekening

Soepel sparen

Soepelheid is troef bij deze gereglementeerde spaarrekening door Fintro. U stort geld wanneer het u uitkomt en haalt het er weer af als u het nodig hebt.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening van Fintro zonder bepaalde looptijd.

Gratis openen én beheren

 • uw spaarrekening openen of opzeggen is gratis;
 • geen beheerskosten;
 • geen maandelijkse bijdragen;
 • enkel eventuele portkosten.

Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij Fintro hebt.

Risico

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Makkelijk

Met de Blue Select Spaarrekening kunt u:

 • uw rekening volledig via internet beheren (of via onze Self-automaten);
 • geld storten wanneer het u uitkomt;
 • cash geld opvragen;
 • geld overschrijven naar een andere rekening bij Fintro op uw naam of op naam van uw kind, ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);
 • effecten aankopen.

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen (bijvoorbeeld elke maand). Zo vergeet u niet te sparen.

 • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • U kiest zelf wanneer het geld van uw rekening gaat (zoals elke vijfde dag van de maand).
 • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2019 voor interesten tot 980 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1.960 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 980 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10% (brutopercentage op jaarbasis). Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Blue Select Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Blue Select Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Blue Select Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremie op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden?

Dan kunt u terecht bij:

 • BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement Warandeberg 3 - 1000 Brussel of
 • bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

Blue Select Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening, naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.